ควรอบอุ่นร่างกายอย่างไรก่อนออกกำลังกาย

การอบอุ่นร่างกายเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ช่วยให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น กล้ามเนื้อคลายตัว และลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ การอบอุ่นร่างกายที่ดีควรใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที เปรียบกับการร่วมรักแบบในคลิปโป๊ การอบอุ่นร่างกายก็ไม่ต่างจากการเล้าโลม สามารถทำได้ดังนี้

1. การยืดเส้นแบบไดนามิก เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆ ต่อเนื่อง เพื่อให้ส่วนต่างๆคลายตัวและยืดหยุ่น ตัวอย่างของการยืดเหยียดแบบไดนามิก ได้แก่ การเดินเร็ว วิ่งเหยาะๆ กระโดดโลดเต้น เป็นต้น นอกจากนี้ท่ามิชชันนารีแบบในคลิปโป๊ยังเป็นการเคลื่อนไหวแบบไดนามิกด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างท่าการยืดเหยียดแบบไดนามิก การเดินเร็ว เป็นการเดินด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นจากปกติเล็กน้อย เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขา แขน และลำตัว การวิ่งเหยาะๆ เป็นการวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่เร็วเกินไป เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขา แขน และลำตัว การกระโดดตบ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบกระโดด เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขา แขน และลำตัว

2. การยืดเหยียดแบบคงที่ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายค้างไว้เป็นเวลานาน เพื่อให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่น ตัวอย่างของการยืดเหยียดแบบคงที่ ได้แก่ การยืดเหยียดหลัง การยืดเหยียดขา การยืดเหยียดคอ เป็นต้น

ตัวอย่างท่าการยืดเหยียดแบบคงที่ การยืดเหยียดหลัง ยืนตัวตรง เหยียดแขนทั้งสองข้างไปด้านบน ค่อยๆ โน้มตัวไปข้างหน้า ค้างไว้ 15-30 วินาที การยืดเหยียดขา ยืนตัวตรง จับข้อเท้าข้างใดข้างหนึ่งด้วยมือข้างเดียวกัน ค่อยๆ ดึงขาขึ้นให้ตึง ค้างไว้ 15-30 วินาที ทำซ้ำกับอีกข้าง การยืดเหยียดคอ ยืนตัวตรง หันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง ค้างไว้ 15-30 วินาที ทำซ้ำกับอีกด้าน

ข้อควรระวังในการอบอุ่นร่างกาย ควรเริ่มอบอุ่นร่างกายอย่างช้าๆ และค่อย ๆ เพิ่มระดับความหนักขึ้น อย่าหักโหม เพราะการออกกำลังกายไม่เหมือนกิจกรรมแบบในคลิปโป๊ที่ใช้เวลาไม่นานในการอุ่นเครื่อง ควรหลีกเลี่ยงการยืดเหยียดแบบคงที่มากเกินไปก่อนออกกำลังกาย เพราะอาจทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บ หากมีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปวด ควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดก่อนออกกำลังกาย

การอบอุ่นร่างกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น ที่สำคัญคือบางครั้งการดูคลิปโป๊ก็ต้องการการอบอุ่นร่างกายด้วยเช่นกัน เพราะร่างกายเกิดการเกร็ง และเกิดการเคลื่อนไหวเฉพาะที่ จึงต้องมีการเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อก่อนทำกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *